Προπτ, Εξεταστέα Ύλη Αγγλικής Γλώσσας και Ορολογίας 7ου Εξάμηνου

13-12-18 web.xrh 0 comment

1. SIVRIDOU F., TOMBROU C., ENGLISH FOR ADVANCED STUDIES IN ECONOMICS & BUSINESS MANAGEMENT, 2013, ΦΑΙΔΙΜΟΣ, ATHENS
CHAPTERS 1, 2, 3 PAGES 13-134

2. DIAMANTIS G., IFANTIDOU E., WRITING AND TRANSLATING IN BUSINESS ENGLISH, ATHENS:
ΚΕΦΑΛΑΙΑ 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4, 5, 6, 7, 8.1, 9.1, 9.2, 10.1