Προπτ, Ανακοίνωση για την “Νευρο-Χρηματοοικονομική”

20-12-18 web.xrh 0 comment

Ανάθεση δεύτερης εργασίας. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ορίζεται η 8/1/2019.

εκ του εισηγητή

Δημήτρη Βολιώτη