Προπτ, Πιστωτικά Ιδρύματα 8/1/19, Ανακοίνωση

08-01-19 web.xrh 0 comment

Στο σημερινό μάθημα των Πιστωτικών Ιδρυμάτων, θα πραγματοποιηθεί ομιλία από επισκέπτη με τίτλο:

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΟΙ ΝΕΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ IV