Υποστήριξη φοιτητών ΑΜΕΑ του Πανεπιστημίου Πειραιώς

15-01-19 web.xrh 0 comment

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

UNIVERSITY OF PIRAEUS

LIBRARY

 

Ανακοίνωση

Υποστήριξη   φοιτητών   ΑΜΕΑ του   Πανεπιστημίου Πειραιώς

Αν ανήκετε σε αυτήν την κατηγορία φοιτητών επικοινωνήστε με τη Βιβλιοθήκη διότι πρόκειται να προβεί σε μια σειρά ενέργειες που αφορούν τη διευκόλυνση της εκπαίδευσής σας.

Ενημερώστε μας  σε ποιο τμήμα ανήκετε και ποια συγγράμματα  χρειάζεστε.

Επικοινωνείτε στο: 210 4142022, 210 4142035, καθημερινά 8.00-20.00.

Επίσης στο anthi@unipi.gr, library@unipi.gr