Α. Αντύπας, ώρες γραφείου και εξέταση (ορθή επανάληψη)

16-01-19 eperan 0 comment

 

Οι ώρες γραφείου του κου Αντύπα για την τρέχουσα εξεταστική περίοδο είναι Πέμπτη 11:00 – 12:00 στην αίθουσα 325 (Εργαστήριο ΗΥ)

 

Η εξέταση του μαθήματος θα πραγματοποιηθεί το Σαββάτο 2 Φεβρουαρίου στις 1:30 μμ στην αίθουσα 325 (Εργαστήριο ΗΥ)