Χ. Στεφανάδης, ώρες γραφείου Πέμπτη 17/1/2019

16-01-19 eperan 0 comment

Ο Καθηγητής Χριστόδουλος Στεφανάδης θα έχει ώρες γραφείου αυτήν την Πέμπτη 17 Ιανουαρίου 2019, από 10:00 έως 11:00.