Ανακοίνωση για εγγραφή επιτ.από κατατάξεις 18-19

24-01-19 eperan 0 comment

24/1/2019

                                                                                                        ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καλείται ο κάτωθι επιτυχόντας των κατατακτήριων εξετάσεων του Τμήματος, να προσέλθει για εγγραφή στη Γραμματεία από 28/01/2019 έως 31/01/2019 και ώρα από 9:00 π.μ. έως 11:30 π.μ., προσκομίζοντας την αστυνομική του ταυτότητα και τέσσερις (4) φωτογραφίες:

  1. ΠΑΛΗΓΕΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Από τη Γραμματεία

 

 

Ανακοίνωση για εγγραφή επιτ από κατατάξεις 18-19