Προπτ, Βιβλία Αγγλικών για αρχή εξαμήνου

15-02-19 web.xrh 0 comment

Παρακαλούνται οι φοιτητές  που θα προσέλθουν στο μάθημα Αγγλικά 2, την Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου, να έχουν μαζί τους το βιβλίο : Basic Business English του 1ου εξαμήνου.

Παρακαλούνται οι φοιτητές  που θα προσέλθουν στο μάθημα Αγγλικά 4, την Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου, να έχουν μαζί τους το βιβλίο : Commercial Correspondence – a Practical Guide.

Παρακαλούνται οι φοιτητές  που θα προσέλθουν στο μάθημα Αγγλικά 8, τη Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου, να έχουν μαζί τους το βιβλίο : English for Advanced Studies in Economics and Business Management του 7ου εξαμήνου.