Προπτ, ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

15-02-19 web.xrh 0 comment

Πειραιάς, 15 Φεβρουαρίου 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Γίνεται γνωστό στους φοιτητές – φοιτήτριες όλων των Τµηµάτων του Πανεπιστηµίου ότι οι δηλώσεις για τα υποχρεωτικά µαθήµατα και για τα µαθήµατα επιλογής, εαρινού εξαµήνου, ακαδηµαϊκού έτους 2018-2019, θα υποβάλλονται από 18 Φεβρουαρίου έως και 2 Μαρτίου 2019 ηλεκτρονικά µέσω της ιστοσελίδας πληροφόρησης φοιτητών students.unipi.gr µε τη χρήση του προσωπικού κωδικού των φοιτητών.

Πληροφορίες σχετικά µε τις δηλώσεις θα παρέχουν οι Γραµµατείες των Τµηµάτων (∆ευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή κατά τις ώρες 11:30 έως 14:00).

∆ιεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριµνας