Προπτ, Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής, Αναβολή 21/2 και Αναπλήρωση 8/3

20-02-19 web.xrh 0 comment

Το μάθημα Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής την Πέμπτη 21/2 θα αναβληθεί, και θα αναπληρωθεί στις 8 Μαρτίου 2019, 08:15-10:00 στην αίθουσα 204.