Προπτ, Ειδικά Θέματα Χρηματοοικονομικής, Ανακοίνωση

21-02-19 web.xrh 0 comment

Όσοι φοιτητές/τήτριες επιθυμούν να συγγράψουν διατριβή και δεν έχουν δει ακόμα τον κ. Χαρδούβελη, μπορούν να του στείλουν ηλεκτρονικό μήνυμα ή να έρθουν στο γραφείο του την Τρίτη, 26/2, 16:00-18:00.