Προπτ, Στοχαστικές Μέθοδοι στα Χρηματοοικονομικά , αλλαγή Ώρας/Αίθουσας

28-02-19 web.xrh 0 comment

Οι διαλέξεις της Δευτέρας του μαθήματος Στοχαστικές Μέθοδοι στα Χρηματοοικονομικά του κ. Ανθρωπέλου θα γίνεται 10:00-12:00 στην αίθουσα ΓΛ 203 αντί 8:00-10:00 στην αίθουσα 101.