Πρόσκληση: Νεοφυής επιχειρηματικότητα. Κλειδί για την οικονομία της γνώσης;

01-03-19 web.xrh 0 comment

Ο Διευθυντής των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων του Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής, Αναπληρωτής Καθηγητής κ. Κουρογένης σας προσκαλεί στην ομιλία του Διευθυντή του ΕΛΙΔΕΚ Δρ. Νεκτάριου Κ. Νασίκα με τίτλο Νεοφυής επιχειρηματικότητα. Κλειδί για την οικονομία της γνώσης;, την Παρασκευή 8 Μαρτίου και ώρα 18:00 στην Αίθουσα Συνεδρίων.

Σήμερα ίσως περισσότερο από ποτέ, έχει καταστεί απολύτως σαφής η ανάγκη για την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της χώρας με κατεύθυνση προς την οικοδόμηση μιας οικονομίας της γνώσης. Τα παραδείγματα άλλων χωρών οι οποίες κατάφεραν να περάσουν σε μεγάλους ρυθμούς ανάπτυξης και να καταστούν «Startup nations» έχουν αφήσει ένα σαφές υποστηρικτικό παράδειγμα για τα παραπάνω. Στην παρούσα ομιλία θα παρουσιαστούν κάποιες βασικές αρχές που διέπουν τη νεοφυή επιχειρηματικότητα εν γένει, το πως η ερευνητική δραστηριότητα των Πανεπιστημίων και των Ερευνητικών Κέντρων μπορεί να αποτελέσει κοιτίδα παραγωγής νέας γνώσης και ποια είναι η κατάσταση σήμερα στην Ελλάδα, τόσο όσον αφορά τις χρηματοδοτήσεις δημόσιες και ιδιωτικές όσο και το αποτύπωμα που ήδη έχει αρχίσει να διαφαίνεται.