ΠΜΣ Χρημ&Eπενδ – μερικής φοίτησης, Αμοιβαία αλλαγή εξετάσεων Σάββατο 1.6.2019 & Σάββατο 8.6.2019

12-03-19 web.xrh 0 comment

Πειραιάς 12.3.2019

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Ενημερώνουμε τους πρωτοετείς μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΠΜΣ στη «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική» με ειδίκευση «Χρηματοδοτήσεις και Επενδύσεις» ότι το Σάββατο 1.6.2019, 9.00-12.00 θα πραγματοποιηθεί η εξέταση του μαθήματος «Τραπεζική Διοικητική και Διαχείριση Τραπεζικών Κινδύνων» και το Σάββατο 8.6.2019, 9.00-12.00 θα πραγματοποιηθεί η εξέταση του μαθήματος  «Ανάλυση και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου».

 

Από τη Γραμματεία του ΠΜΣ