Προπτ, Παρασκευή 22 Μαρτίου 2019, επιπρόσθετη διάλεξη του μαθήματος Χρηματοοικονομική Θεωρία (6ο εξάμηνο)

22-03-19 web.xrh 0 comment

Την Παρασκευή 22 Μαρτίου 2019, θα πραγματοποιηθεί επιπρόσθετη διάλεξη του μαθήματος Χρηματοοικονομική Θεωρία (6ο εξάμηνο) και ώρα 14:00-16:00 στην αίθουσα 103.

Η διάλεξη του προπτυχιακού μαθήματος «Παράγωγα Αξιόγραφα» που ήταν προγραμματισμένη για την ίδια ώρα και ημέρα δεν θα πραγματοποιηθεί.  Η διάλεξη του μαθήματος Χρηματοοικονομική Θεωρία (6ο εξάμηνο) και ώρα 12:00-14:00 στην αίθουσα 103, θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το πρόγραμμα.