Προπτ, «Χρηματοοικονομική Θεωρία» (6ο εξάμηνο), Διαλέξεις 28/3 και 29/3, Ακύρωση

27-03-19 web.xrh 0 comment

Οι διαλέξεις του μαθήματος «Χρηματοοικονομική Θεωρία» (6ο εξάμηνο) δεν θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 28 Μαρτίου και την Παρασκευή 29 Μαρτίου 2019.