Προπτ, Ειδικά Θέματα Διαχείρισης Κινδύνου, Ακύρωση 15/5/19

09-05-19 web.xrh 0 comment

Η διάλεξη του μαθήματος “Ειδικά Θέματα Διαχείρισης Κινδύνου” την ερχόμενη Τετάρτη στις 15/5 δεν θα πραγματοποιηθεί.