Προπτ, Παράγωγα Αξιόγραφα, Ακυρώσεις και Αναπληρώσεις

09-05-19 web.xrh 0 comment

Οι διαλέξεις του μαθήματος “Παράγωγα Αξιόγραφα” την Τρίτη 28 Μαΐου και Παρασκευή 31 Μαΐου δε θα πραγματοποιηθούν.

Η αναπλήρωσή τους θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 11 Μαΐου 14:00-17:00 στην αίθουσα 203