Προπτυχιακό, Αγγλικά, Ύλη Εαρινού 2018-19

22-05-19 web.xrh 0 comment

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ

ΥΛΗ 2ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΤΜΗΜΑΤΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (εισαχθέντες πριν το 2016)
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

1. BASIC BUSINESS ENGLISH, ( Sivridou, F.) κεφ. 30 -35 σελ. 201 -243, καθώς και τις μεταφραστικές ασκήσεις των προαναφερόμενων κεφαλαίων, σελ. 257 -260.

2. COMMERCIAL CORRESPONDENCE – A PRACTICAL GUIDE, (MORMORI, P.) κεφ. 1 -6 σελ. 19 -114

3. Σημειώσεις: (Από το βιβλίο SKILLS AND FUNCTIONS IN BUSINESS ENGLISH, Sivridou, Tombrou, Iakovos το Part I σελ. 11-50)

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ
4ο εξάμηνο
TMHMATA: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, ΟΔΕ (παλαιό πρόγραμμα),
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ,
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

1. INTERMEDIATE BUSINESS ENGLISH,
(MORMORI, P.; SIVRIDOY, F.; TOMBROU, C.) Κεφ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 13, 15, 16, 21 22, 23, 25, 34, 36, 37, 38, 41, 42 GRAMMAR: σελ. 245 – 267

2. COMMERCIAL CORRESPONDENCE – A PRACTICAL GUIDE, (MORMORI, P.) κεφ. 9 και 10 σελ. 169 -225

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2018-19

TMHMATA:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ,
ΟΔΕ (παλαιό πρόγραμμα),
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ,
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ & ΟΡΟΛΟΓΙΑ

ΥΛΗ 6ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

1. Mormori, P. COMMERCIAL CORRESPONDENCE, A PRACTICAL GUIDE. Φαίδιμος . Chapters: 13 and 14 (Insurance, Banking)

2. English for Business Communication – G.V. Diamantis Units 7&8

3. Essay Writing for Academic Purposes – Fotini Sivridou

4. Worksheets – Σημειώσεις

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2018-19
TMHMATA:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ,
ΟΔΕ (παλαιό πρόγραμμα),
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ,
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ & ΟΡΟΛΟΓΙΑ
ΥΛΗ 8ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

1. English for Advanced Studies, F. Sivridou, C. Tombrou, Φαίδιμος
Chapters 4 and 5 (all)
Chapter 6: all except 6.1 and exercises b and c on pp.232 and 233, 6.3 and exercise b on pp.247-8
2. Essential Business Terminology, F. Karamitroglou, Φαίδιμος: Chapters 1.1, 1.4, 1.8, 1.9, 1.12, 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 5.1, 6.2