Ώρες Γραφείου Εξεταστικής κ. Αντζουλάτου

04-06-19 web.xrh 0 comment

Οι ώρες γραφείου του κ. Αντζουλάτου για την εξεταστική θα πραγματοποιηθούν την Δευτέρα 10 Ιουνίου 2019, ώρα 15:00 – 18:00