Ενημέρωση για την υποβολή δικαιολογητικών στεγαστικού επιδόματος του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019

07-06-19 web.xrh 0 comment

Παρακαλούμε δείτε την ανακοίνωση στο site του Πανεπιστημίου σχετικά με την Υποβολή Δικαιολογητικών στεγαστικού επιδόματος του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019.