Σύγχρονη Θεωρία Χαρτοφυλακίου: Ανάλυση και Εφαρμογές

03-09-19 web.xrh 0 comment

Σύγχρονη Θεωρία Χαρτοφυλακίου: Ανάλυση και Εφαρμογές

Σύγχρονη Θεωρία Χαρτοφυλακίου: Ανάλυση και Εφαρμογές

Γιώργος Π. Διακογιάννης, Ph.D.

Παρουσίαση: Το παρόν βιβλίο ασχολείται με τη σύγχρονη θεωρία χαρτοφυλακίου  μαζί με τις εφαρμογές της. Το βιβλίο αρχικά παρουσιάζει τις βασικές τεχνικές και όλα τα απαραίτητα εργαλεία για την ανάλυση και αξιολόγηση μετοχών. Στη συνέχεια προσφέρεται μια λεπτομερής παρουσίαση της σύγχρονης ανάλυσης χαρτοφυλακίων μετοχών συμπεριλαμβανομένου και της εύρεσης χαρτοφυλακίων που παρέχουν την βέλτιστη ανταλλαγή μεταξύ αναμενόμενης απόδοσης και κινδύνου (διακύμανση της απόδοσης). Κατόπιν περιγράφονται αναλυτικά τα σύγχρονα υποδείγματα αποτίμησης κεφαλαιακών στοιχείων και παρέχεται η αναλυτική περιγραφή ενός γραμμικού υποδείγματος που αποτιμά κεφαλαιακά στοιχεία στηριζόμενο σε μη αποδοτικά χαρτοφυλάκια. Ακόμη παρουσιάζονται και άλλα μέτρα κινδύνου εκτός της διακύμανσης της απόδοσης όπως η ασυμμετρία της απόδοσης και η κύρτωση της απόδοσης. Στη συνέχεια γίνεται η παρουσίαση βασικών μεθόδων για την ανάλυση ομολόγων. Στον βιβλίο αυτό επίσης εξετάζονται διάφορα γραμμικά υποδείγματα παραγωγής αποδόσεων μετοχών και ομολόγων. Εκεί που κρίθηκε απαραίτητο η θεωρία συνοδεύεται με τη παρουσίαση των αποτελεσμάτων σχετικών εμπειρικών μελετών.

Κάθε κεφάλαιο του βιβλίου περιλαμβάνει πολλά απλουστευμένα παραδείγματα για την καλύτερη και περιεκτικότερη κατανόηση των θεμάτων που αναλύει. Στο βιβλίο επίσης υπάρχουν πρακτικές εφαρμογές που στηρίζονται σε στατιστικές και οικονομετρικές μεθόδους που χρησιμοποιούνται από τη σύγχρονη θεωρία χαρτοφυλακίου. Στο τέλος κάθε κεφαλαίου (εκτός του Κεφαλαίου 1) παρατίθενται ερωτήσεις και μια άσκηση που μπορεί να λυθεί με τη βοήθεια του Excel. Στο τέλος του βιβλίου υπάρχει γλωσσάρι όπου με σύντομους ορισμούς επεξηγούνται οι κύριοι όροι της θεωρίας χαρτοφυλακίου.

 

Περιεχόμενα: Το βιβλίο αποτελείται από τα πιο κάτω έντεκα κεφάλαια:

Κεφάλαιο 1:   Εισαγωγή

Κεφάλαιο 2:   Επενδυτικοί δείκτες  αποτίμησης

Κεφάλαιο 3:   Αποδόσεις μετοχών

Κεφάλαιο 4:   Χαρτοφυλάκια μετοχών

Κεφάλαιο 5:   Το υπόδειγμα του ενός δείκτη

Κεφάλαιο 6:   Η θεωρία της κεφαλαιαγοράς

Κεφάλαιο 7:   Το υπόδειγμα εξισορροπητικής αγοροπωλησίας

Κεφάλαιο 8:   Ημερολογιακές ανωμαλίες

Κεφάλαιο 9:   Γραμμικό υπόδειγμα αποτίμησης  περιουσιακών στοιχείων βασισμένο σε μη αποδοτικά χαρτοφυλάκια

Κεφάλαιο 10: Ομόλογα

Κεφάλαιο 11: Υποδείγματα διάπλασης κινδύνου

 

Εκδότης: ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΑ Τηλέφωνο: 210 2718547, το βιβλίο εκδόθηκε τον Δεκέμβριο 2019.