Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στη Χρηματοοικονομική και Τραπεζική του Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς εντάσσεται στο CFA Institute University Affiliation Program

05-09-19 eperan 0 comment

4/9/2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Το ΠΜΣ στη  Χρηματοοικονομική και Τραπεζική του Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς  ανήκει πλέον στα πιστοποιημένα προγράμματα που συμμετέχουν στο CFA Institute University Affiliation Program. Το ΠΜΣ στη Χρηματοοικονομική και Τραπεζική με Κατεύθυνση Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική (πρόγραμμα πλήρους φοίτησης) και το ΠΜΣ στη Χρηματοοικονομική και Τραπεζική με κατεύθυνση Χρηματοδοτήσεις και Επενδύσεις (πρόγραμμα μερικής φοίτησης) αναγνωρίζεται με τον τρόπο αυτό ότι ενσωματώνουν τουλάχιστον το 70% του CFA Program Candidate Body of Knowledge (CBOK) στο πρόγραμμα σπουδών τους, δίνοντας παράλληλα έμφαση στον κώδικα δεοντολογίας του CFA Institute (Code of Ethics and Standards of Practice). Με αυτόν τον τρόπο, οι δύο κατευθύνσεις του ΠΜΣ βοηθούν τους φοιτητές σε μελλοντική προετοιμασία τους για την απόκτηση της επαγγελματικής πιστοποίησης Chartered Financial Analyst® , η οποία αποτελεί τον επαγγελματικό τίτλο με το υψηλότερο κύρος και αναγνώριση στον κλάδο των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών παγκοσμίως.

 

Η συμμετοχή του προγράμματος σπουδών στο CFA Institute University Affiliation Program σηματοδοτεί στους φοιτητές, μελλοντικούς φοιτητές και επιχειρήσεις ότι το πρόγραμμα σπουδών του ΠΜΣ είναι στενά συνδεδεμένο με τις πρακτικές της αγοράς και κατάλληλο ώστε να προετοιμάσει τους φοιτητές για να συμμετέχουν στο μέλλον στις εξετάσεις πιστοποιημένων αναλυτών CFA. Μέσα από τη συμμετοχή του στο CFA Institute University Affiliation Program, το ΠΜΣ στη  Χρηματοοικονομική και Τραπεζική του Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς μπορεί να χορηγεί έναν περιορισμένο αριθμό υποτροφιών σε φοιτητές για μειωμένη καταβολή εξέταστρων στις εξετάσεις επαγγελματικής πιστοποίησης του CFA Program κάθε χρόνο.

 

Για περισσότερα από 20 χρόνια, το ΠΜΣ του Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς προετοιμάζει νέους αποφοίτους, αλλά και εργαζόμενους, για σταδιοδρομία ως εξειδικευμένα υψηλόβαθμα στελέχη του χρηματοοικονομικού τομέα, ελεγκτικών/λογιστικών επιχειρήσεων, εταιρειών παροχής συμβουλευτικών και νομικών υπηρεσιών, υπουργείων, εποπτικών αρχών και άλλων οργανισμών του δημόσιου τομέα, καθώς και παραγωγικών επιχειρήσεων. Η δομή του ΠΜΣ  και το περιεχόμενο των μαθημάτων είναι σύμφωνα με τα καλύτερα διεθνή πρότυπα. Δίνουν μεγάλη έμφαση στη λογική θεμελίωση των εργαλείων και εννοιών της χρηματοοικονομικής, στην καλλιέργεια κριτικής σκέψης, στον συνδυασμό θεωρίας και πράξης.

 

Όλα αυτά, σε ένα ακαδημαϊκό περιβάλλον το οποίο αναγνωρίζει, εκτιμά και προάγει την άμιλλα και την ακαδημαϊκή αριστεία. Ο θεσμός των υποτροφιών, καθώς και η ενεργή προώθηση των καλυτέρων φοιτητών για διδακτορικές σπουδές σε κορυφαία πανεπιστήμια του κόσμου και στην αγορά εργασίας, το αποδεικνύουν.

 

Σχετικά με το CFA Institute

Το CFA Institute αποτελεί τον παγκόσμιο οργανισμό επαγγελματιών στον τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και επενδύσεων και απονέμει παράλληλα την επαγγελματική πιστοποίηση χρηματοοικονομικών αναλυτών CFA (CFA charter). Το CFA Institute προωθεί ενεργά τον κώδικα δεοντολογίας του και την εφαρμογή υψηλού επιπέδου επιστημονικών γνώσεων στη χρηματοοικονομική ανάλυση στις παγκόσμιες αγορές. Το CFA Institute αριθμεί περισσότερα από 160,000 μέλη σε 166 χώρες, στα οποία περιλαμβάνονται 153,000 κάτοχοι της επαγγελματικής πιστοποίησης/τίτλου (CFA charterholders). Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.cfainstitute.org.

 

Σχετικά με το CFA Program

Το CFA Program προωθεί την ανάδειξη δεξιοτήτων, προτύπων αριστείας και ακεραιότητας για τους χρηματοοικονομικούς αναλυτές, διαχειριστές κεφαλαίων, επενδυτικούς συμβούλους και γενικότερα επαγγελματίες στον τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών σε παγκόσμιο επίπεδο.  Η πιστοποίηση CFA είναι αποτελεί την ανώτατη επαγγελματική πιστοποίηση στον κλάδο των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών παγκοσμίως. Οι εξετάσεις για την επαγγελματική πιστοποίηση πραγματοποιούνται στα αγγλικά πάνω σε κοινά θέματα σε όλο τον κόσμο.  Λιγότεροι από ένας στους πέντε φοιτητές που ξεκινούν τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα το ολοκληρώνουν επιτυχημένα και τους απονέμεται το CFA charter, το οποίο αποτελεί τον “χρυσό κανόνα” για τους επαγγελματίες χρηματοοικονομικής ανάλυσης και υπηρεσιών.