Ανακοίνωση για τις Εγγραφές Αλλοδαπών

23-09-19 web.xrh 0 comment

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καλούνται οι εισαγόμενοι αλλοδαποί – αλλογενείς απόφοιτοι Λυκείων εκτός ΕΕ και αποφοίτων λυκειών ή αντιστοίχων σχολείων κρατών – μελών της Ε.Ε. που εισάγονται στα Τμήματα του Πανεπιστημίου Πειραιώς, για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 να καταθέσουν οι ίδιοι ή νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο από αυτούς, τα απαραίτητα δικαιολογητικά προκειμένου να γίνει ο έλεγχος για την εγγραφή τους στη Γραμματεία του Τμήματός τους, από 23 μέχρι και 30 Σεπτεμβρίου 2019 και κατά τις ώρες 9.00 – 11.00

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται αναφέρονται στην αναλυτική εγκύκλιο εγγραφών με αρ. πρωτ. Φ.152/146360/Α5/20-9-2019 (ΑΔΑ: 658Φ4653ΠΣ-Β1Ρ), η οποία αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου https://www.minedu.gov.gr/exetaseis-2/allogeneis-m/anakoinwseis-allodapoi