Προπτυχιακό, Διευκρινίσεις για χειμερινά μαθήματα 2019-2020

02-10-19 web.xrh 0 comment

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔ. ΈΤΟΥΣ 2019-2020

Ενημερώνονται οι φοιτητές ότι:

 

Α) τα κάτωθι μαθήματα έχουν απλώς μετονομαστεί, αλλά παραμένουν τα ίδια με τα προηγούμενα έτη:

  • Διαχείριση Κινδύνου Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων («μετονομασία του Πιστωτικά Ιδρύματα»)
  • Χρηματοοικονομική Οικονομετρία (μετονομασία της «Χρηματοοικονομικής Οικονομετρίας Ι»)
  • Θεωρία Λήψης Αποφάσεων (μετονομασία της «Χρηματοοικονομικής Οικονομετρίας ΙΙ»)
  • Ειδικά Θέματα Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (μετονομασία των «Διεθνών Λογιστικών Προτύπων» τα οποία ήταν μετονομασία της «Χρηματοοικονομικής Λογιστικής»)
  • Διοικητική Λογιστική (μετονομασία της «Λογιστικής Κόστους»)
  • Αναλογιστικά Μαθηματικά (μετονομασία της «Θεωρίας Κινδύνου»)

Ως εκ τούτου, οι φοιτητές που έχουν περάσει το μάθημα με τον παλαιό τίτλο δεν μπορούν να το πάρουν εκ νέου, καθώς είναι το ίδιο μάθημα.

Β) Όσοι από τους φοιτητές με μητρώο έως και Χ16, οφείλουν:

– το μάθημα «Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (μετονομασία της Χρηματοοικονομικής Λογιστικής)» Υποχρεωτικό 3ου εξαμήνου, οφείλουν να πάρουν στη θέση του, το μάθημα «Ειδικά Θέματα Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς» το οποίο προσφέρεται ως μάθημα επιλογής, αλλά για τα μητρώα έως και Χ16 θα χρεωθεί ως υποχρεωτικό μάθημα, σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών που εισήχθησαν.

– το μάθημα «Ποσοτική Ανάλυση Διοικητικών Αποφάσεων» 3ου εξαμήνου, δεν θα προσφερθεί κατά το χειμερινό εξάμηνο ακαδ. έτους 2019-2020, αλλά θα το εξεταστούν κατά την εξεταστική περίοδο Φεβρουαρίου 2020. Το εν λόγω μάθημα έχει καταργηθεί.

– το μάθημα «Επενδυτική Τραπεζική» 5ου εξαμήνου, δεν θα προσφερθεί κατά το χειμερινό εξάμηνο ακαδ. έτους 2019-2020, αλλά θα εξεταστεί κατά την εξεταστική περίοδο Φεβρουαρίου 2020. Το εν λόγω μάθημα έχει καταργηθεί σύμφωνα με το νέο πρόγραμμα σπουδών.

– το μάθημα «Μακροοικονομική ΙΙ» το οποίο προσφέρεται ως μάθημα επιλογής από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, οφείλουν το πάρουν, καθώς για τα μητρώα έως και Χ16 θα χρεωθεί ως υποχρεωτικό μάθημα, σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών που εισήχθησαν.

-το μάθημα «Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές» το οποίο προσφέρεται ως υποχρεωτικό 3ου εξαμήνου με το νέο πρόγραμμα, οφείλουν το πάρουν, καθώς για τα μητρώα έως και Χ16 θα χρεωθεί ως υποχρεωτικό μάθημα 1ου εξαμήνου σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών που εισήχθησαν.

Γ) Το νέο μάθημα «Θεσμικό Πλαίσιο Χρηματοοικονομικών Αγορών» 1ου εξαμήνου, αφορά τους φοιτητές που έχουν εισαχθεί από το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 κι έπειτα. Οι φοιτητές με αριθμό μητρώου έως και Χ16, δεν θα το παρακολουθήσουν.

Δ) Όσοι φοιτητές οφείλουν μαθήματα επιλογής χειμερινών εξαμήνων, θα πρέπει να επιλέξουν από τα μαθήματα επιλογής που προσφέρονται κατά το παρόν χειμερινό εξάμηνο.

Ε) Σε περίπτωση που εκκρεμεί η ανακοίνωση βαθμολογίας μαθήματος κατά την εξεταστική Σεπτεμβρίου 2019, ο φοιτητής οφείλει να προβεί σε δήλωση του μαθήματος αυτού. Έτσι, εάν λάβει προβιβάσιμο βαθμό στο εν λόγω μάθημα απλά αγνοεί τη δήλωση, ενώ εάν λάβει μη προβιβάσιμο βαθμό, τότε έχει ήδη ολοκληρώσει επιτυχώς τη δήλωση μαθήματος.

ΣΤ) Οι φοιτητές οφείλουν σε χρονικό διάστημα το οποίο θα ανακοινωθεί να δηλώσουν όλα τα μαθήματα που οφείλουν (Υποχρεωτικά και Επιλογής) από τα προηγούμενα εξάμηνα, καθώς και τα μαθήματα του τρέχοντος εξαμήνου τους. Οι παλαιοί φοιτητές θα πρέπει να δηλώσουν τα μαθήματα που οφείλουν και τα οποία διδάσκονται κατά το χειμερινό εξάμηνο 2019-2020, ανεξάρτητα με το αν τα μαθήματα αυτά έχουν αλλάξει εξάμηνο ή ιδιότητα (Υποχρεωτικό ή Επιλογής), σύμφωνα με το νέο πρόγραμμα. Τα μαθήματα αυτά θα τους χρεωθούν σύμφωνα με το πρόγραμμα που εισήχθησαν.