Προπτ, Παραλαβή πιστοποιητικών και username

08-10-19 eperan 0 comment

8/10/2019

Καλούνται οι φοιτητές οι οποίοι ταυτοποιήθηκαν στη Γραμματεία κατά την Πέμπτη 3 Οκτωβρίου και την Παρασκευή 4 Οκτωβρίου 2019, όπως προσέλθουν με την αστυνομική τους ταυτότητα από Τρίτη 8 Οκτωβρίου 2019, μετά τις 12:00, να παραλάβουν πιστοποιητικά εγγραφής και username, προκειμένου να ενεργοποιήσουν τον ιδρυματικός λογαριασμό τους.