Προπτ, Παράγωγα Αξιόγραφα, αλλαγή αίθουσας

09-10-19 eperan 0 comment

9/10/2019

Σχετικά με το μάθημα 5ου εξαμήνου “Παράγωγα Αξιόγραφα”, οι διαλέξεις της Τρίτης θα γίνοναι 08.15-10.00 στην αίθουσα 102, αντί της προγραμματισμένης 103.