Προπτ, Σύμβουλος Σπουδών

09-10-19 eperan 0 comment

Το Τμήμα έχει υιοθετήσει τον θεσμό του «Συμβούλου Καθηγητή» για τους πρωτοετείς φοιτητές, από 20.12.2012, με σχετική απόφαση Συνέλευσης.

Ειδικότερα ο Σύμβουλος Καθηγητής:

  • συζητά, πληροφορεί και συμβουλεύει τον φοιτητή για το Πρόγραμμα Σπουδών·
  • συζητά με τον φοιτητή την πορεία των σπουδών του και αναζητούν από κοινού λύσεις στα προβλήματα που τυχόν αντιμετωπίζει ο φοιτητής·
  • ενθαρρύνει την ανάληψη πρωτοβουλιών από τον φοιτητή και τον ενεργοποιεί απέναντι στις ίδιες του τις σπουδές·
  • ενημερώνει τον φοιτητή και τον βοηθά να κάνει επιλογές εξειδικευμένων μαθημάτων·
  • ενημερώνει τον φοιτητή για τις προοπτικές και δυνατότητες για μεταπτυχιακές σπουδές·
  • συζητά με τον φοιτητή ακόμη και προσωπικές δυσκολίες (οικογενειακά προβλήματα, προβλήματα υγείας) οι οποίες μπορεί να επηρεάζουν τις σπουδές του·
  • είναι στη διάθεση του φοιτητή προκειμένου να τον συμβουλέψει σε κάθε θέμα που προκύπτει κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους της φοίτησής του στο Τμήμα

Με το νέο Κανονισμό ΠΠΣ του Τμήματος (άρθρο 21), ο θεσμός μετονομάζεται σε «Σύμβουλο Σπουδών».

Με απόφαση του Τμήματος, η κατανομή των φοιτητών έχει ως εξής:

1.       από Α… έως ΒΑ…, Καθηγητής Α. Αντζουλάτος

2.       από ΒΕ… έως Ζ…, Καθηγητής Ν. Απέργης

3.       από Η… έως ΚΟΤΣ…, Καθηγητής Χρ.Στεφανάδης

4.       από ΚΟΥ… έως Λ…, Καθηγητής Εμ. Τσιριτάκης

5.       από Μ… έως ΜΟΥ…, Αν. Καθηγήτρια Σ. Αναγνωστοπούλου

6.       από ΜΠ… έως Ν…, Αν. καθηγητής Ν. Κουρογένης

7.       από Ξ… έως ΠΑ…, Αν. καθηγητής Π. Σταϊκούρας

8.       από ΠΕ… έως ΣΟΛ…, Επ. Καθηγητής Δ. Βολιώτης

9.       από ΣΤ… έως ΤΡ…, Επ. Καθηγητής Ν. Εγγλέζος

10.     από ΤΑ… έως Ω, Επ. Καθηγητής Δ. Κυριαζής