ΠΜΣ Χρημ&Τραπ, Παρουσίαση BLOOMBERG – THOMSON-REUTERS

10-10-19 web.xrh 0 comment

ΠΜΣ ΣΤΗ «ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ» ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ «ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ»

            Πειραιάς 10.10.2019

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Ενημερώνουμε τους πρωτοετείς μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΠΜΣ στη «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική» με ειδίκευση «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική» ότι την Παρασκευή 25.10.2019 και ώρα 16.00-18.00 στο εργαστήριο Η/Υ (γραφείο 325) θα πραγματοποιηθεί παρουσίαση για την χρήση των βάσεων δεδομένων του εργαστηρίου (Bloomberg και Thomson-Reuters).

 

Από τη Γραμματεία του ΠΜΣ