Δωρεάν Διαμονή στην Φοιτητική Εστία του Ο.Π.Α. και στην Φοιτητική Εστία του Ε.Μ.Π. (ακαδημαϊκό έτος 2019-2020)

22-10-19 web.xrh 0 comment

Παρακαλούμε δείτε την ανακοίνωση σχετικά με την Δωρεάν Διαμονή στην Φοιτητική Εστία του Ο.Π.Α. και στην Φοιτητική Εστία του Ε.Μ.Π. (ακαδημαϊκό έτος 2019-2020) στο site του Πανεπιστημίου:

https://www.unipi.gr/unipi/el/ppf-foithtikh-merimna/ppf-foititikes-esties.html