Προπτ, Ανακοίνωση Μαθήματος Χρηματοοικονομικής Οικονομετρίας

08-11-19 web.xrh 0 comment

Ανακοινώνεται ότι οι διαλέξεις του Μαθήματος Χρηματοοικονομικής Οικονομετρίας στις 29/11, 3/12 και 6/12 δεν θα πραγματοποιηθούν και θα αναπληρωθούν στις 11/11, 25/11 και 9/12 στην αίθουσα 325 (Η/Υ), στις 10:15 – 12:00.