Προπτ, Διαχείριση Κινδύνου Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων, Προαιρετική Τρίτη 12-11, 16:00-18:00

08-11-19 web.xrh 0 comment

Την Τρίτη 12/11 16:00-18:00 Παλαιό Αμφιθέατρο θα πραγματοποιηθεί προαιρετική Πρόοδος στο μάθημα Διαχείριση Κινδύνου Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων.

 

Η ύλη για το διαγώνισμα υπάρχει στην Περιγραφή του Μαθήματος.