Ανακοίνωση – Εισαγωγή αθλητών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020

19-11-19 web.xrh 0 comment

Δείτε στο επισυναπτόμενο την Ανακοίνωση για την Εισαγωγή αθλητών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020 από τη Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας.