Προπτ, Αναπλήρωση Διαλέξεων Μαθηματικά Ι και Παράγωγα Αξιόγραφα

19-11-19 web.xrh 0 comment

Σας ανακοινώνουμε ότι στα μαθήματα του κ. Εγγλέζου θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες αναπληρώσεις:

Την Πέμπτη 21 Νοεμβρίου 14:00-16:00 θα πραγματοποιηθεί επιπρόσθετη διάλεξη αναπλήρωσης για το μάθημα “Μαθηματικά Ι” στην αίθουσα 103.

Την Τρίτη 26 Νοεμβρίου 16:00-18:00 θα πραγματοποιηθεί επιπρόσθετη διάλεξη αναπλήρωσης για το μάθημα “Παράγωγα Αξιόγραφα” στην αίθουσα 101.