Διδακτορικό Σεμινάριο 29 Νοεμβρίου, Αίθουσα 108, Κλαίρη Οικονομίδου: Innovation & Knowledge Diffusion

25-11-19 web.xrh 0 comment

Στα πλαίσια του Διδακτορικού και Ακαδημαϊκού Σεμιναρίου, την Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 16:00 – 18:00 θα πραγματοποιηθεί από τη κ. Κλαίρη Οικονομίδου σεμινάριο με θέμα

Innovation & Knowledge Diffusion

Το σεμινάριο θα γίνει στην Αίθουσα 108.