ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος εντάσσεται στο CFA Institute University Affiliation Program

27-11-19 eperan 0 comment

Πειραιάς, 27 Νοεμβρίου, 2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς
εντάσσεται στο
CFA Institute University Affiliation Program

 

Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς, ανήκει πλέον στα πιστοποιημένα προγράμματα που συμμετέχουν στο CFA Institute University Affiliation Program. Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική αναγνωρίζεται με τον τρόπο αυτό ότι ενσωματώνει τουλάχιστον το 70% του CFA Program Level I Candidate Body of Knowledge (CBOK) (πρώτο επίπεδο της εξέτασης) στο πρόγραμμα σπουδών του, δίνοντας παράλληλα έμφαση στον κώδικα δεοντολογίας του CFA Institute (Code of Ethics and Standards of Practice).

 

Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική του Πανεπιστημίου Πειραιώς αποτελεί το πρώτο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Ελλάδα το οποίο συμμετέχει στο CFA Institute University Affiliation Program, αποτελώντας έτσι το μοναδικό Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη χώρα που συμμετέχει στο πρόγραμμα αυτό που διοργανώνεται από το CFA Institute απευθυνόμενο σε Πανεπιστήμια.

 

Η συμμετοχή αυτή είναι σχετική με το γεγονός ότι το Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής αποτελεί το μοναδικό στην Ελλάδα πανεπιστημιακό Τμήμα με αποκλειστικό αντικείμενο την Χρηματοοικονομική και Τραπεζική. Το Τμήμα ήταν, από τη δημιουργία του –  το 1989 –  και φιλοδοξεί να παραμείνει πρωτοπόρο στη διδασκαλία της θεωρίας και των σύγχρονων εφαρμογών των εν λόγω γνωστικών αντικειμένων. Οι σπουδές στο Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής συνδυάζουν την θεωρία με την πράξη, εξασκούν την κριτική ικανότητα, ενθαρρύνουν την άμιλλα και τη συνεργασία.

 

Η συμμετοχή στο CFA Institute University Affiliation Program καταδεικνύει ότι το πρόγραμμα σπουδών βοηθά τους φοιτητές σε μελλοντική προετοιμασία τους για την απόκτηση της επαγγελματικής πιστοποίησης Chartered Financial Analyst®, η οποία αποτελεί τον επαγγελματικό τίτλο με το υψηλότερο κύρος και αναγνώριση στον κλάδο των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών παγκοσμίως. Επιπλέον, σηματοδοτεί στους φοιτητές, μελλοντικούς φοιτητές και επιχειρήσεις ότι το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής είναι στενά συνδεδεμένο με τις πρακτικές της αγοράς και κατάλληλο ώστε να προετοιμάσει τους φοιτητές για να συμμετέχουν στο μέλλον στις εξετάσεις πιστοποιημένων αναλυτών CFA.

 

Η συμμετοχή του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στη Χρηματοοικονομική και  Τραπεζική Διοικητική στο CFA Institute University Affiliation Program έρχεται σε συνέχεια της συμμετοχής του ΠΜΣ στη Χρηματοοικονομική και Τραπεζική (πλήρους και μερικής φοίτησης) του Τμήματος στο ίδιο Πρόγραμμα. Μέσα από τη συμμετοχή του στο CFA Institute University Affiliation Program, το Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς μπορεί να χορηγεί έναν περιορισμένο αριθμό υποτροφιών σε φοιτητές για μειωμένη καταβολή εξέταστρων στις εξετάσεις επαγγελματικής πιστοποίησης του CFA Program κάθε χρόνο.

 

Σχετικά με το CFA Institute

Το CFA Institute αποτελεί τον παγκόσμιο οργανισμό επαγγελματιών στον τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και επενδύσεων και απονέμει παράλληλα την επαγγελματική πιστοποίηση χρηματοοικονομικών αναλυτών CFA (CFA charter). Το CFA Institute προωθεί ενεργά τον κώδικα δεοντολογίας του και την εφαρμογή υψηλού επιπέδου επιστημονικών γνώσεων στη χρηματοοικονομική ανάλυση στις παγκόσμιες αγορές. Το CFA Institute αριθμεί περισσότερα από 176,000 μέλη σε 166 χώρες, στα οποία περιλαμβάνονται 164,000 κάτοχοι της επαγγελματικής πιστοποίησης/τίτλου (CFA charterholders). Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.cfainstitute.org.

 

Σχετικά με το CFA Program

Το CFA Program προωθεί την ανάδειξη δεξιοτήτων, προτύπων αριστείας και ακεραιότητας για τους χρηματοοικονομικούς αναλυτές, διαχειριστές κεφαλαίων, επενδυτικούς συμβούλους και γενικότερα επαγγελματίες στον τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών σε παγκόσμιο επίπεδο.  Η πιστοποίηση CFA είναι αποτελεί την ανώτατη επαγγελματική πιστοποίηση στον κλάδο των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών παγκοσμίως. Οι εξετάσεις για την επαγγελματική πιστοποίηση πραγματοποιούνται στα αγγλικά πάνω σε κοινά θέματα σε όλο τον κόσμο.  Λιγότεροι από ένας στους πέντε φοιτητές που ξεκινούν τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα το ολοκληρώνουν επιτυχημένα και τους απονέμεται το CFA charter, το οποίο αποτελεί τον “χρυσό κανόνα” για τους επαγγελματίες χρηματοοικονομικής ανάλυσης και υπηρεσιών.

 

bankfin, Δελτίο Τύπου