Ανακοίνωση για δωρεάν Διαμονή στην Φοιτητική Εστία του Ο.Π.Α. και στην Φοιτητική Εστία του Ε.Μ.Π. (ακαδημαϊκό έτος 2019-2020) – Αιτήσεις από 3 έως 9 Δεκεμβρίου 2019.

03-12-19 web.xrh 0 comment

Παρακαλούμε δείτε την σχετική Ανακοίνωση και τις Οδηγίες στη σελίδα του Πανεπιστημίου

Ανακοίνωση.

Οδηγίες.