Ανακοίνωση για δωρεάν σίτιση φοιτητών / φοιτητριών (Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020) Αιτήσεις από 3 έως 9 Δεκεμβρίου 2019.

03-12-19 web.xrh 0 comment

Παρακαλούμε δείτε την σχετική Ανακοίνωση στη σελίδα του Πανεπιστημίου:

Ανακοίνωση.