Προπτ, Μέτρηση και Διαχείριση Πιστωτικού Κινδύνου, Αναβολή Μαθήματος 5/12

04-12-19 web.xrh 0 comment

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

 

 

Πειραιάς 4.12.2019

 

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του Τμήματος ότι το μάθημα επιλογής «Μέτρηση και Διαχείριση Πιστωτικού Κινδύνου» της Πέμπτης 5.12.2019 δεν θα πραγματοποιηθεί.

 

 

Από το Γραφείο Προέδρου