Προπτ, Ακύρωση μαθημάτων κ. Αναγνωστοπούλου 16/12 και 18/12

11-12-19 web.xrh 0 comment

Οι διαλέξεις των μαθημάτων Χρηματοοικονομική Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων και Ειδικά Θέματα ΔΠΧΑ καθώς και οι ώρες γραφείου της κ. Αναγνωστοπούλου την Δευτέρα 16/12, καθώς και η διάλεξη του μαθήματος Ειδικά Θέματα ΔΠΧΑ την Τετάρτη 18/12 θα αναβληθούν λόγω απουσίας της διδάσκουσας για συμμετοχή σε συνέδριο.