Αν. Καθηγ. Ν. Κουρογένης, ώρες γραφείου

13-12-19 eperan 0 comment

 

Οι ώρες γραφείου του Αναπληρωτή καθηγητή Νικόλαου Κουρογένη είναι:

  • Τετάρτη 10:00 – 11:000 και
  • Παρασκευή  12:00 – 13:00