Προπτ, ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ & ΟΡΟΛΟΓΙΑ

14-01-20 web.xrh 0 comment

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020

 

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ & ΟΡΟΛΟΓΙΑ

 

ΥΛΗ 1ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ (παλαιό πρόγραμμα)

 

Basic Business English (by Sivridou)

κεφ.  5-29 σελ. 41-200, καθώς και τις μεταφραστικές ασκήσεις των προαναφερόμενων κεφαλαίων, σελ.246-257

 

ΥΛΗ 3ου  ΕΞΑΜΗΝΟΥ

 

  • Mormori, P. COMMERCIAL CORRESPONDENCE, A PRACTICAL Φαίδιμος . Chapters: 7 and 8 (Orders, Complaints and Adjustments)

 

  • Sivridou, F., Tombrou, C., Iakovos, A. SKILLS and FUNCTIONS in BUSINESS ENGLISH, Φαίδιμος

 

Part II, Chapters: 1, 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 26

 

 

ΥΛΗ 5ου  ΕΞΑΜΗΝΟΥ

 

  1. Σημειώσεις

 

  1. MORMORI, P. COMMERCIAL CORRESPONDENCE, A PRACTICAL GUIDE Φαίδιμος chapters: 11 & 12 (Agency, Shipping and Transportation)

 

  1. DIAMANTIS, G. ENGLISH FOR BUSINESS COMMUNICATION, Φαίδιμος chapters:3, 4, 5, 6.

 

  1. SIVRIDOU, F., TOMBROU, C. IAKOVOS, A. SKILLS & FUNCTIONS IN BUSINESS ENGLISH Φαίδιμος Part II Chapters: 3, 4, 7, 16, 23

 

ΥΛΗ 7ου  ΕΞΑΜΗΝΟΥ

  1. English for advanced Studies in Economics and Business, F.Sivridou, C. Tombrou, Φαίδιμος, Athens:

Chapters: 1, 2, 3 (σελ. 13-134)

 

  1. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ