Προπτ, Ώρες Γραφείου Εξεταστικής Ιανουαρίου κ. Εγγλέζου

16-01-20 web.xrh 0 comment

Οι ώρες γραφείου του κ Εγγλέζου για την εξεταστική περίοδο είναι:

Παρασκευή 17 Ιανουαρίου 14:00-16:00

Δευτέρα 20 Ιανουαρίου 14:00-16:00

Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου 14:00-16:00