Προπτ, Διαχείριση Κινδύνου Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων, Ανακοίνωση

17-01-20 web.xrh 0 comment

Οι διαλέξεις του μαθήματος Διαχείριση Κινδύνου Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων έχουν ολοκληρωθεί.

Σήμερα 17 Ιανουαρίου 2020 ο κ. Χαρδούβελης θα έχει ώρες γραφείου, από τις 16:30.