Ανακοίνωση για δωρεάν σίτιση φοιτητών / φοιτητριών (Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020)_Αιτήσεις από 3 έως 13 Μαρτίου 2020

17-02-20 eperan 0 comment

Aιτήσεις από 3 έως 13 Μαρτίου 2020

Ανακοίνωση για δωρεάν σίτιση φοιτητών / φοιτητριών (Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020) 

Αιτήσεις από 3 έως 13 Μαρτίου 2020

Υπόδειγμα 1 υπεύθυνης δήλωσης (μόνο όπου ζητείται)

Υπόδειγμα 2 υπεύθυνης δήλωσης (μόνο όπου ζητείται)