Προπτ, Ανακοίνωση – Τραπεζική

24-02-20 web.xrh 0 comment

Για την ταχύτερη αναπαραγωγή των σημειώσεων, παρακαλούνται οι φοιτητές όλων των εξαμήνων να εγγραφούν στο μάθημα εντός των επομένων δύο εβδομάδων.

Επειδή έχει αλλάξει η σειρά συζητήσεως κάποιων θεμάτων, οι σημειώσεις διαφέρουν από τις περυσινές.