Προπτ, Οικονομική της Πληροφορίας, Ακύρωση Διάλεξης 6/3/2020

05-03-20 web.xrh 0 comment

Η διάλεξη του μαθήματος Οικονομική της Πληροφορίας την Παρασκευή 6 Μαρτίου 2020 δεν θα πραγματοποιηθεί.