Προπτ, Ανακοίνωση Μακρο Ι και Μικρο ΙΙ

22-03-20 eperan 0 comment

Αυτή την εβδομάδα οι φοιτητές μπορούν να μπαίνουν στο e-class της Μακροοικονομικής Ι και της Μικροοικονομικής ΙΙ ελεύθερα χωρίς κωδικό.