Δήλωση συγγραμμάτων εαρινού εξαμήνου

11-04-20 eperan 0 comment

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ
Τηλέφωνο: 210-4142223

Πειραιάς, 10-4-2020

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Θέμα: Διαδικασία δήλωσης συγγραμμάτων εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2019-2020

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με την αριθμ. 44726/Ζ1/9-4-2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1271/τ.Β’/9-4-2020), ορίστηκε ότι, λόγω των έκτακτων μέτρων για την
αντιμετώπιση του κορωνoϊού, η διανομή των διδακτικών συγγραμμάτων για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, θα πραγματοποιηθεί με κατ΄ οίκον παράδοση
αυτών προς τους δικαιούχους φοιτητές των Α.Ε.Ι., με ευθύνη των εκδοτικών οίκων μέσω εταιρειών ταχυμεταφορών (courier).

Η διαδικασία υποβολής των δηλώσεων για την επιλογή διδακτικών συγγραμμάτων από τους δικαιούχους φοιτητές, θα ξεκινήσει την Παρασκευή 10 Απριλίου 2020 και θα πρέπει να έχει
ολοκληρωθεί έως την Κυριακή 26 Απριλίου 2020. Διευκρινίζεται ότι δεν δύναται να υπάρξει παρέκκλιση από την εν λόγω προθεσμία, συνεπώς η ως άνω καταληκτική ημερομηνία
υποβολής δηλώσεων είναι υποχρεωτική.

Προκειμένου να καταστεί δυνατή η κατ΄οίκον παράδοση των διδακτικών συγγραμμάτων, κάθε φοιτητής οφείλει να δηλώσει μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΥΔΟΞΟΣ», τον
τόπο παράδοσης στον οποίο επιθυμεί να του παραδοθούν τα διδακτικά συγγράμματα που έχει επιλέξει. Ως τόπος κατ΄οίκον παράδοσης δύναται να ορισθεί οποιαδήποτε περιοχή εντός
της ελληνικής επικράτειας και την Κύπρο. Για τον λόγο αυτό, οι δικαιούχοι φοιτητές, συμπεριλαμβανομένων και των Κυπρίων φοιτητών, καλούνται να δηλώσουν τον «τόπο
παράδοσης», συμπληρώνοντας τα πεδία της «Υποχρεωτικής Δήλωσης Διεύθυνσης», και συγκεκριμένα: Οδό, Αριθμό, ΤΚ, Περιοχή, Καλλικρατικό Δήμο, Περιφερειακή Ενότητα, Χώρα,
ενώ παράλληλα καλούνται να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους (κινητό τηλέφωνο και e-mail). Η διανομή των διδακτικών συγγραμμάτων αναμένεται να ξεκινήσει
αμέσως μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων και θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 15 Ιουνίου 2020.

Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές δικαιούνται να παραλάβουν συγγράμματα μόνο για τα μαθήματα εκείνα τα οποία έχουν συμπεριλάβει στη δήλωση μαθημάτων του εαρινού
εξαμήνου.

Επισημαίνεται ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, οι φοιτητές που έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη σπουδών δεν δικαιούνται δωρεάν διδακτικά συγγράμματα.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

 

Ανακοίνωση δήλωσης συγγραμμάτων