Πληροφορίες σχετικά με τα πιστοποιητικά περάτωσης των σπουδών

29-04-20 eperan 0 comment

Θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους φοιτητές οι οποίοι ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους κατά την εξεταστική του Φεβρουαρίου 2020, όταν πλέον δεν θα μπορούν να κάνουν εισαγωγή με τους κωδικούς τους στο πληροφοριακό σύστημα του Πανεπιστημίου, να επικοινωνούν με τη Γραμματεία ηλεκτρονικά (xrh-secr@unipi.gr) για τα πιστοποιητικά περάτωσης των σπουδών τους. Γίνεται κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να υπάρξει απομακρυσμένη εξυπηρέτηση, λόγω των έκτακτων συνθηκών.